สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
สอน SEO การตลาดออนไลน์
 
 • หลักสูตร การทำการตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิ้น (SEO)

   

  หลักสูตรการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน หรือ สอน SEO (Search Engine Optimation) เป็นหลักสูตรด้านการ โปรโมท เว็บไซต์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้าน การทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน หรือ สอน SEO โดยหลักสูตรนี้จะเรียนรู้ตั้งแต่ การ ทำ SEO ตั้งแต่เริ่มต้น สอนตั้งแต่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำ การตลาดออนไลน์ จนถึงรูปแบบการ ปรับแต่งเว็บไซต์ ให้ติดอันดับในหน้าแรกของ Google โดยการ สอน SEO จะเน้นปฏิบัติจริง พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  3. ผ่านการทดสอบของโรงเรียน
  ค่าเรียน
  ราคา 14,900 บาท
  เหลือ 9,900 บาท
   
 
 • หลักสูตร การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)

   

  การทำการตลาดแบบ Social Media Marketing (SMM) หรือ การทำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นตัวช่วยในการโปรโมทเว็บไซต์ของคุณ โดย Social Media Marketing เป็นตัวช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ของคุณขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นใน Google ซึ่งข้อดีของการทำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media Marketing (SMM) อีกอย่างหนึ่งก็คือ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วทันใจ และช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อในคนหมู่มาก ได้อย่างง่ายดาย

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  อินเทอร์เน็ต
  3. ผ่านการทดสอบของโรงเรียน
  เวลาเรียน
  รวมตลอดหลักสูตร 18 ชั่วโมง
 
 • หลักสูตร SEO Workshop เจาะลึกเทคนิคทำการตลาดออนไลน์บน Search Engine

   

  หลักสูตรการทำ Search Engine Optimization Workshop เจาะลึกการทำการตลาดออนไลน์บน Search Engine เป็นหลักสูตรด้านการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดอันดับในผลการค้นหาบนเสิร์ชเอ็นจิน โดยหลักสูตรSEO Workshop มุ้งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เจาะลึกถึงเทคนิค แนวทาง กลวิธีและกลยุทธ์ของการทำ SEO รวมไปถึงการยกตัวอย่าง Case Study ที่เกิดขึ้นจริงกับการทำ SEO จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผู้จบหลักสูตรSEO Workshopนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้กลับไปฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ได้จริงกับเว็บไซต์ของท่านเองอย่างมีประสิทธิภาพ

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการตลาด
  3. มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ SEO (Search Engine Optimization)
  4. ผ่านหลักสูตรการทำการตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิ้น (SEO) หรือผ่านแบบทดสอบ จากทางโรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ
  เวลาเรียน
  เวลาเรียน 1 วัน (9.30 -16.30น.)
  ค่าเรียน
  ราคา 5,900 บาท
  เหลือ 4,500 บาท