สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
วิธีการสมัครเรียน
 

1. สมัครเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์

ท่านสามารถสมัครเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร

 

2. สมัครเรียนด้วยตนเอง

ท่านสามารถสมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ

1153/42-43 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

* หมายเหตุ : โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบและเวลาเรียนตามความเหมาะสม

 
วิธีการชำระเงิน

1. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว 101

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 233-2-22098-8


*** หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณา Fax ใบสลิป Pay in มาที่หมายเลข 0-2187-0188
       พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร และหมายเลขโทรศัพท์

*** หรือสแกนและส่งอีเมล์มาที่ sales@ccd.ac.th พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร และหมายเลขโทรศัพท์

 

2. ชำระเงินสดด้วยตนเอง

ท่านสามารถชำระเงินสดด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ

1153/42-43 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

* หมายเหตุ : โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียนเรียน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า