สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
 

หลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ มาพร้อมกับหลักสูตรการเรียนการสอนเนื้อหาเข้มข้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนที่สนใจ ให้เกิดความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงทั้งต่อผู้เรียนหรือพัฒนาระบบการสื่อสารขององค์กร สำหรับเพิ่มโอกาสทางด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก ไม่ใช่แค่เพียงในนามบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่เจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางก็สามารถเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักๆ ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เช่นเดียวกัน

หลักสูตร คอร์สเรียน SEO (Search Engine Optimization) หรือ การโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับบน google ด้วยคำหลัก เว็บไซต์ หรือเนื้อหา ซึ่งจุดประสงค์ของหลักสูตรการเรียนนี้ได้แก่ - เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจด้านการทำการตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิ้น - สามารถนำหลักการที่ได้ไปวางแผนการตลาด เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น - ปรับโครงสร้าง และเขียนส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ถูกหลัก เพื่อสนับสนุนการทำ SEO - สามารถนำเอาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร SEO ไปประกอบอาชีพได้ - สามารถนำความรู้เรื่อง SEO ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขาย
เชื่อมต่อโลกสังคมออนไลน์ เข้ากับธุรกิจการตลาด กลยุทธ์เจาะตลาด สร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดีย โดย เฉพาะเฟสบุ๊คที่มีผู้นิยมเข้าใช้บริการหลายร้อยล้านคนทั่วโลก วิเคราะห์กลไกไปพร้อมๆ กัน เพื่อวางแผนการตลาดให้สอด คล้องกับช่วงเวลาในการโปรโมทสินค้า และสร้างความเหมาะธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คที่โรงเรียนไชโยฯ คือ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ และ เพิ่มทักษะในด้านเทคนิคการใช้งานเฟสบุ๊คต่างๆ ให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจออนไลน์ สำหรับใช้เป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขายไปยังกลุ่มลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วยิ่งขึ้นได้
หลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL แบบเบื้องต้นเพื่อนำไปประยุกต์สำหรับประกอบวิชาชีพได้ ถูกต้อง โดยมุ่งเน้นเพิ่มทักษะให้ผู้เรียนสามารถจัดเก็บ เรียงเรียง รวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลได้อย่างมี ระบบ ด้วยภาษา SQL ภายใต้ระบบงานที่สามารถรองรับ MySQL หรือความต้องการของผู้ใช้ได้ ซึ่งหลักสูตรเริ่มต้นจากการเรียนรู้ฐานข้อมูล, โครงสร้างมายเอสคิวแอล,การทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์, การเรียนรู้คำสั่ง ต่างๆใน MySQL, โครงสร้างข้อมูล, วิธิการจัดเก็บข้อมูล, การจัดการความปลอดภัย, การบำรุงรักษา และการนำข้อมูลเข้า นำข้อมูลออกจากฐานข้อมูล
คอร์สหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นเขียนเว็บไซต์เองไปจนถึงผู้ที่ เคยใช้งาน Dreamweaver มาก่อน ซึ่งคอร์สเรียนจะเริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ โปรแกรม เครื่อง มือการใช้งานดรีมวีฟเวอร์, การใส่ข้อมูลตัวอักษร รูปภาพ, วิธีการสร้างลิงค์, การจัดตำแหน่ง โครงสร้างเว็บไซต์, การออกแบบ กำหนดขอบเขตระบบการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงต์ของการสร้างเว็บ และการอัพ ข้อมูลเว็บไซต์ไปยังพื้นที่เว็บไซต์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์(Hosting) โดยโรงเรียนไชโยฯ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคนิค แล้ว นำเอาความรู้ที่ได้ ไปสร้างผลงานได้จริง
คอร์สอบรมสร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วยหลักสูตรการสอนขั้นพื้นฐาน เข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การใช้งานระบบต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจเปิดร้านค้าออนไลน์ หรือเพิ่งเริ่มต้นเปิดเว็บใหม่เพื่อช่วยให้ทุกขั้นตอนการปรับเปลี่ยน แก้ไขข้อมูลสินค้าสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ไปจนถึงผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์เอง สามารถกำหนด วางแผนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์ก่อนลงมือเขียนโปรแกรมได้ เพื่อสนับสนุนระบบการขายให้ง่ายต่อผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ และการเข้าจัดการระบบร้านค้าออนไลน์ของเจ้าของเว็บไซต์ให้รวดเร็ว ปลอดภัยยิ่งขึ้น
หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop เป็นคอร์สให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม โฟโต้ช็อปเบื้องต้น ไปจนถึงรูปแบบการใช้โปรแกรมแบบมืออาชีพ ได้นำทักษะ เทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาแนวคิด เพื่อ ประกอบงานทางด้านกราฟฟิกสำหรับผลิตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นเอกลักษณ์ โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง ทั้งในและนอกหลักสูตร พร้อมทั้งสอดแทรกขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์บนสื่อออนไลน์ ไปจนถึงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ