สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
สอน การตลาดออนไลน์
 

หลักสูตร SEO Workshop เจาะลึกเทคนิคทำการตลาดออนไลน์บน Search Engine

หลักสูตรการทำ Search Engine Optimization Workshop เจาะลึกการทำการตลาดออนไลน์บน Search Engine เป็นหลักสูตรด้านการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดอันดับในผลการค้นหาบนเสิร์ชเอ็นจิน โดยหลักสูตรSEO Workshop มุ้งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เจาะลึกถึงเทคนิค แนวทาง กลวิธีและกลยุทธ์ของการทำ SEO รวมไปถึงการยกตัวอย่าง Case Study ที่เกิดขึ้นจริงกับการทำ SEO จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผู้จบหลักสูตรSEO Workshopนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้กลับไปฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ได้จริงกับเว็บไซต์ของท่านเองอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์ของ การสอน SEO Workshop

  • หลักสูตรSEO Workshop มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจถึงเทคนิค แนวทาง กลวิธีและกลยุทธ์ของหลักการทำ SEO
  • เพื่อเพิ่มทักษะของผู้เรียนโดยเน้น Workshop ซึ่งเป็นขั้นตอนการฝึกปฏิบัติจริงการทำ SEO
  • ยกตัวอย่าง Case Study ที่เกิดขึ้นจริง อันส่งผลมาจากการทำ SEO
  • ผู้เรียนSearch Engine Optimization Workshop สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใชต์ในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขาย ประชาสัมพันธ์และโปรโมท เว็บไซต์ ให้ได้กลุ่มลูกค้าตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหาหลักสูตร คอร์สการเรียนการสอน SEO Workshop

  1. ความรู้การทำการตลาดด้วย SEO
  2. ข้อควรระวังในการทำ SEO
  3. วิเคราะห์เว็บไซต์ด้วย Google Webmaster Tool
  4. ยกตัวอย่าง Case Study SEO
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เรียน SEO Workshop
1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการตลาด
3. มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ SEO (Search Engine Optimization)
4. ผ่านหลักสูตรการทำการตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิ้น (SEO) หรือผ่านแบบทดสอบจากทางโรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ
เวลาเรียน
เวลาเรียน 1 วัน (9.30 -16.30น.)