สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
สอน ออกแบบ กราฟฟิค
 
 • หลักสูตร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
  ด้วยโปรแกรมโฟโต้ช็อป (Photoshop for media printing)

   

  หลักสูตรจะเรียนรู้ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ และโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จนถึงรูปแบบการทำงานแบบมืออาชีพ และเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเน้นปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ประกอบในงานด้านกราฟฟิกต่างๆ พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  3. ผ่านการทดสอบของโรงเรียน
  ค่าเรียน
  ราคา 14,900 บาท
  เหลือ 5,000 บาท
  เวลาเรียน
  รวมตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง
 
 • หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ (Dreamweaver)

   

  หลักสูตรจะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบเว็บและสร้างเว็บด้วย Dreamweaver ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริง เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยเน้นปฏิบัติจริงแบบ Step by Step ทุกเครื่องมือการใช้งานเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น รวมไปถึงผู้ที่เคยใช้งาน Dreamweaver

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  2.

  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  3. ผ่านการทดสอบของโรงเรียน
  เวลาเรียน
  รวมตลอดหลักสูตร 35 ชั่วโมง