สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
สอน สร้าง ร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce)
 
 • หลักสูตร การสร้างร้านค้าออนไลน์

   

  หลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ไปจนถึงการสร้างเว็บขายของ ร้านค้าออนไลน์พร้อมมีส่วนเสริมเพิ่มเติมอื่นๆ สำหรับการเปิดร้านขายของออนไลน์จริง

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  อินเทอร์เน็ต
  3. ผ่านการทดสอบของโรงเรียน
  เวลาเรียน
  รวมตลอดหลักสูตร 35 ชั่วโมง