สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
สอน การใช้งาน คอมพิวเตอร์
 
 • หลักสูตร การใช้โปรแกรมวินโดวส์ (Windows)

   

  หลักสูตรจะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานได้จริง โดยเน้นปฏิบัติ
  ในรูปแบบ Step by Step

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี
  3. ผ่านหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาก่อน
  เวลาเรียน
  รวมตลอดหลักสูตร 20 ชั่วโมง
 
 • หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟท์เวิร์ด (Word)
  สำหรับวินโดวส์

   

  หลักสูตรจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Microsoft Office Word โปรแกรมที่ช่วยในการจัดการเอกสารแบบง่าย ไปจนถึงเอกสารที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานจนถึงระดับมืออาชีพ

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี
  3.

  ผ่านหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ
  การใช้โปรแกรมวินโดวส์มาก่อน

  เวลาเรียน
  รวมตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง
 
 • หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Excel)
  สำหรับวินโดวส์

   

  หลักสูตรจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Microsoft Office Excel ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน การทำงานกับข้อมูลในตารางเบื้องต้น ตลอดจนการจัดการข้อมูลชั้นสูง และเทคนิคต่างๆ อีกมากมาย

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี
  3.

  ผ่านหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ
  การใช้โปรแกรมวินโดวส์มาก่อน

  เวลาเรียน
  รวมตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง
 
 • หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปออโตแคด (Auto Cad)

   

  หลักสูตรจะเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเขียนแบบที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้งานคำสั่งช่วยการเขียนแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานไปจนถึงการใช้งานจริง เน้นปฏิบัติในรูปแบบ Step by Step

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี
  3. ผ่านหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาก่อน
  เวลาเรียน
  รวมตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง
 
 • หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer)

   

  หลักสูตรนี้จะเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เพื่อการค้นหาข้อมูล การรับและส่งเมล์ พร้อมเคล็ดลับเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเว็บไซต์ทั่วโลก เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันสังคมปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  เป็นอย่างต่ำ
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี
  เวลาเรียน
  รวมตลอดหลักสูตร 20 ชั่วโมง