สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
สอน SEO
 

การทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน หรือ สอน SEO (Search Engine Optimization)

หลักสูตรการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน หรือ สอน SEO (Search Engine Optimation) เป็นหลักสูตรด้านการ โปรโมท เว็บไซต์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้าน การทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน หรือ สอน SEO โดยหลักสูตรนี้จะเรียนรู้ตั้งแต่ การ ทำ SEO ตั้งแต่เริ่มต้น สอนตั้งแต่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำ การตลาดออนไลน์ จนถึงรูปแบบการ ปรับแต่งเว็บไซต์ ให้ติดอันดับในหน้าแรกของ Google โดยการ สอน SEO จะเน้นปฏิบัติจริง พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

 

จุดประสงค์ของ การ สอน SEO

 • การ สอน SEO หลักสูตรนี้ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการทำ การตลาดออนไลน์
  ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน
 • เพื่อให้มีทักษะในการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน หรือ ทำ SEO
 • หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้การ ทำ SEO ผู้เรียนจะได้มีเจตคติที่ดีต่อการทำ การตลาดออนไลน์ มากขึ้น
 • การ สอน SEO หลักสูตรนี้ เพื่อให้ ผู้ที่ได้เรียนรู้ การ ทำ SEO จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ ทำ SEO มาประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ เป็นการกระตุ้นหรือ
  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขาย หรือ การประชาสัมพันธ์ เพื่อ โปรโมท เว็บไซต์ ผ่านระบบ
  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้น
 • ในการ สอน SEO จะเน้นให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ ทำ SEO ไปประกอบอาชีพได้

เนื้อหาหลักสูตร การ สอน SEO

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำ การตลาดออนไลน์ และ การทำการตลาดด้วย SEO
 2. การวางแผนการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO)
 3. ความรู้เกี่ยวกับ คำสำคัญ (Keyword) ที่ใช้ในการ ทำ SEO
 4. ปัจจัยสำคัญในการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO)
 5. การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลักการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO)
 6. การปรับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO)
 7. การปรับลิ้งค์ (Link) ภายในเว็บไซต์ที่ ทำ SEO
 8. การฝากลิงค์ (Link) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO)
 9. การติดตามผลการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO) ด้วยเครื่องมือต่างๆ
 10. การจัดการทางอาชีพ
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตและการตลาด
3. ผ่านการทดสอบของโรงเรียน
ค่าเรียน
ราคา 13,900 บาท
เหลือ 9,900 บาท