สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
ประวัติโรงเรียน
 

โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์ และการออกแบบ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนด้านคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ อดีตผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย (Software Park) มาเป็นประธานในการเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2555 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของประเทศไทยอีกหลากหลายบริษัทให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์ และการออกแบบเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการออกแบบทางด้านการทำการตลาดออนไลน์ด้วยเสริชเอ็นจิ้น (SEO) ซึ่งจะออกประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการเรียนตามหลักสูตรโดยจะมีการสอนตั้งแต่ระดับความรู้เบื้องต้นไปจนถึงการใช้งานจริง เน้นเรียนจริง ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ทำได้จริง

บริหารงานโดย นายอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ผู้รับใบอนุญาต สำเร็จการศึกษาจาก ซานฟรานซิสโก อเมริกา(Golden Gate University) คณะวิศวกรรมซอฟแวร์ และนางสาวอภิญญา แก้ววงษ์นุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พร้อมทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดออนไลน์มากกว่า 10 ปี

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่

1. หลักสูตร การทำการตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิน Search Engine Optimization (SEO)

2. หลักสูตรการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)

3. หลักสูตรการสร้างร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce)

4. หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ (Dreamweaver)

5. หลักสูตรการใช้งานบนฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยมายเอสคิวแอล (MySQL)

6. หลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้นด้วยโปรแกรมโฟโต้ช็อป(Photoshop for media printing)