สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
 

โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบเปิดหลักสูตรสร้างงานสร้างรายได้เพื่อเปิดการตลาดออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดคอร์สอบรมหลักสูตรSEO กราฟฟิค เขียนโปรแกรม การทำการตลาดออนไลน์ และการใช้งานบนฐานข้อมูลด้วย MySQL บรรยายโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ตรง วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรโรงเรียนไชโยฯ คือเพิ่มทักษะให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ แนวคิด ความสามารถ และนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-187-0187 โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณเติบโตและก้าวหน้าในด้านการตลาดออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยเปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกประเภทได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น

หลักสูตรยอดนิยม
ทำการตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิน หรือการผลักดันเว็บไซต์ให้ติดอันดับด้วยคำค้นหาอย่างถูกต้องและมีหลักการ เพื่อกำหนดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
การทำการตลาดออนไลน์ (Social Media Marketing (SMM) )ผ่านเฟสบุ๊ค สื่อสังคมออนไลน์ ที่จะช่วยโปรโมทได้ทั้งเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ แบรนด์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว
หลักสูตรการทำ Search Engine Optimization Workshop เจาะลึกการทำการตลาดออนไลน์บน Search Engine เป็นหลักสูตรด้านการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดอันดับในผลการค้นหาบนเสิร์ชเอ็นจิน
หลักสูตรจะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบเว็บและสร้างเว็บด้วย Dreamweaver ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริง เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยเน้นปฏิบัติจริงแบบ Step by Step
ข้อดีที่ท่านจะได้รับจากคอร์สเรียนโรงเรียนไชโยฯ

ทำการตลาดในรูปแบบออนไลน์ได้ถูกวิธี ด้วยการปรับ แก้ไข หรือสร้างเว็บไซต์ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับ เป็นที่รู้จัก และมีความ น่าเชื่อถือ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และยอดขายนั้น จะสอดคล้องกับผลการค้นหาหน้าเว็บเสิร์เอ็นจินด้วยเช่นเดียวกัน

สามารถทำการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ของสังคมออนไลน์(Facebook) เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคให้มีแนวความคิด หรือทัศนะคติที่ตรงกันได้

นำแนวคิด เทคนิค การใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อป ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับเป็นตัวแปรในด้านการประชาสัมพันธ์

มีหลักการคิดโครงสร้างฐานข้อมูลMySQL รวมถึงการจัดการความปลอดภัยและการบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

เรียนจบหลักสูตร ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าลงทะเบียนเรียน สามารถใช้เป็นส่วนลดย่นภาษีได้ 2 เท่าของค่าเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
การทำการตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิน
( 27 - 28 ก.ค. 58 ) ( เสาร์ - อาทิตย์ )
การทำ SEO และการตลาดออนไลน์ด้วยเว็บสำเร็จรูป
พุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)
( จันทร์ - ศุกร์ ) ( เสาร์ - อาทิตย์ )
การสร้างร้านค้าออนไลน์
( จันทร์ - ศุกร์ ) ( เสาร์ - อาทิตย์ )
หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตร
การทำการตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิน Search Engine Optimization (SEO)
หลักสูตร
การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)
หลักสูตร
SEO Workshop เจาะลึกเทคนิคทำการตลาดออนไลน์บน Search Engine
หลักสูตร
การสร้างร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce)
หลักสูตร
การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ (Dreamweaver)
หลักสูตร
การใช้งานบนฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยมายเอสคิวแอล (MySQL)
หลักสูตร
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้นด้วยโปรแกรมโฟโต้ช็อป(Photoshop for media printing)